TYGA after Party at White

tyga-white

Name: TYGA after Party at White

Place: White Beirut

Tel: 03-060 090

Date: 6 July 2013

Time: 10:00 P.M